Εισηγητής σε Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση δύο Συμφωνιών με την Κυπριακή Δημοκρατία ο Λάκης Βασιλειάδης (βίντεο)

Η Κύπρος αποτελεί ένα αδελφικό κράτος και τα προβλήματα που ενίοτε αντιμετωπίζει μπορούν να θεωρηθούν και ως δικά μας προβλήματα. Γι’ αυτό και η συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα είναι επιβεβλημένη.

❗Εισήγηση επί του Σχεδίου Νόμου για Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου
💬 Τα υπό ψήφιση Σχέδια Νόμου θέτουν τα ζητήματα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων σε ένα πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας με μία χώρα που έχει παρόμοια προβλήματα βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο με παρόμοιες κλιματικές συμπεριφορές και αποτελεί μια χώρα που παραδοσιακά βρίσκεται κοντά μας πολιτικά και πολιτισμικά.
💬 Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η ουσιαστική αρωγή τόσο σε θέματα πρόληψης, όσο και διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Μέσα από συνεργασίες, αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή εμπειριών & γνώσεων επιτυγχάνεται η ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες κρίσεις.
🇬🇷🇨🇾 Η Κύπρος αποτελεί ένα αδελφικό κράτος και τα προβλήματα που ενίοτε αντιμετωπίζει μπορούν να θεωρηθούν και ως δικά μας προβλήματα. Γι’ αυτό και η συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα είναι επιβεβλημένη.
✅ Σήμερα είχα την χαρά να εισηγηθώ το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κύρωση δύο συμφωνιών με την Κυπριακή Δημοκρατία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών. Οι δύο αυτές συμφωνίες αποτελούν την έμπρακτη προσπάθεια να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεργασίας στον τομέα αυτόν.

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης εισηγήθηκε σήμερα Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αφορά την κύρωση δύο συμφωνιών με την Κυπριακή Δημοκρατία με τίτλο: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την συνεργασία στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και/ή ανθρωπογενών καταστροφών» και «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού Επταγωνίας Κύπρου, τον εξοπλισμό του και την προμήθεια δύο (2) πυροσβεστικών οχημάτων».
Ο Λάκης Βασιλειάδης αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η κύρωση των δύο αυτών συμφωνιών για την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Τόνισε επίσης, πως η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η ουσιαστική αρωγή τόσο σε θέματα πρόληψης, όσο και διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Μέσα από συνεργασίες, αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή εμπειριών & γνώσεων επιτυγχάνεται η ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες κρίσεις.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:
«Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να εισηγούμαι σήμερα δύο σχέδια νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τα οποία κυρώνονται δύο ακόμη διακρατικές συμφωνίες συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων με την Κύπρο.
  • Το πρώτο σχέδιο νόμου που αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, στις 2 Φεβρουαρίου του 2017.
  • Το δεύτερο αφορά την κύρωση του μνημονίου συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του Πυροσβεστικού Σταθμού Επταγωνίας Κύπρου, τον εξοπλισμό του και την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων.
Και τα δύο σχέδια νόμου αφορούν τη συνεργασία σε ζητήματα διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και αποτελούν μια έμπρακτη προσπάθεια να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεργασίας στον τομέα αυτόν. Ειδικότερα, με την πρώτη συμφωνία επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Υπό το πρίσμα αυτό περιλαμβάνονται θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πληθυσμού, προγράμματα εκπαίδευσης, διοργάνωση κοινών ασκήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμα και διοργάνωση συνεδρίων. Ο στόχος του σχεδίου νόμου είναι να προάγει τη γνώση και την εμπειρία ανάμεσα σε δύο αδελφικά κράτη, οδηγώντας σε μια πρακτική εφαρμογή των συζητήσεων που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό γύρω από τη διαχείριση των καταστροφών.
Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται σε μια περίοδο που για την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών καθίσταται επιτακτική ανάγκη η συνεργασία με άλλα κράτη. Είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντικό να τονίσουμε ότι σε μια περίοδο που οι κρίσεις είναι συνεχείς, η διακρατική συνεργασία είναι και επιβεβλημένη. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η ουσιαστική αρωγή, τόσο σε θέματα πρόληψης όσο και διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων, θα συμβάλουν στην καλύτερη προετοιμασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
Οι φυσικές καταστροφές τείνουν πλέον δυστυχώς να γίνουν καθημερινότητα. Η πρόληψη, ετοιμότητα και η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση είναι ζητήματα που αφορούν τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, τη σωστή και έγκαιρη προειδοποίηση των πληθυσμών, στοιχεία που τελικά οδηγούν στην ανθεκτικότητα.
Τα υπό ψήφιση σχέδια νόμου θέτουν τα ζητήματα αυτά σε ένα πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας με μια χώρα που έχει παρόμοια προβλήματα, βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο με παρόμοιες κλιματικές συμπεριφορές με τη χώρα μας και αποτελεί μια χώρα που παραδοσιακά βρίσκεται κοντά μας, πολιτικά και πολιτισμικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η συνεργασία που θα προκύψει από αυτές τις συμφωνίες δεν μπορεί παρά να είναι πετυχημένη και να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
Η πρώτη συμφωνία ρυθμίζει ορισμένα καίρια ζητήματα σε θέματα συνεργασίας για την πολιτική προστασία.
  • Κατά πρώτον, ορίζει συγκεκριμένους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των κρατών, όπως η ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για τη μείωση κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα δύο μέρη, όπως για παράδειγμα πυρκαγιές, σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Δεύτερον, καθορίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών για θέματα ενημέρωσης του πληθυσμού, ευαισθητοποίησης, προγράμματα εκπαίδευσης εθελοντών σε θέματα πολιτικής προστασίας, εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων, αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση αναγκών, ανταλλαγή πληροφοριών και άλλες μορφές συνεργασίας που βοηθούν στην εκπαίδευση, στη γνώση και στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κρίσεων.
  • Τρίτον, καθορίζονται συγκεκριμένα οι τρόποι συντονισμού της διακρατικής συνεργασίας, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαχείριση αυτών των κρίσεων.
Ας περάσουμε σ’ αυτό το σημείο στο δεύτερο σχέδιο νόμου, που αφορά την Κύρωση του μνημονίου συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού Επταγωνίας Κύπρου, τον εξοπλισμό του και την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων. Ο πυροσβεστικός σταθμός, ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2021, όπως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, αποτελεί ένα επιχειρησιακό πλήγμα, το οποίο μειώνει σημαντικά τις δυνατότητες απόκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω πολλά, καθότι γίνεται αντιληπτό πως το σχέδιο νόμου αυτό αποτελεί μια ένδειξη αλληλεγγύης στον κυπριακό λαό.
Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει την καταβολή μέσω εμβάσματος εν είδει οικονομικής ενίσχυσης του συμφωνημένου ποσού των 650 χιλιάδων ευρώ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα κατανοητό και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σ’ αυτήν την Αίθουσα που διαφωνεί ότι η Κύπρος αποτελεί ένα αδελφικό κράτος και πως τα προβλήματα που ενίοτε αντιμετωπίζει μπορούν να θεωρηθούν και ως δικά μας προβλήματα. Δεν θα μπορούσαμε επομένως να κάνουμε κάτι διαφορετικό από την αρωγή σε μια δύσκολη συγκυρία. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από την αρωγή για λόγους ανασυγκρότησης των υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των καταστροφών.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου για τα σχέδια νόμου, τόσο για την Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πρόληψης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών όσο και για το μνημόνιο συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού Επταγωνίας Κύπρου, θα ήθελα να τονίσω πως οι συμφωνίες αυτές είναι άκρως επίκαιρες και θα συμβάλουν πραγματικά στη διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων ανάμεσα στα δύο κράτη.
Θα ήθελα να τονίσω, επίσης, πως τα ζητήματα αρωγής και συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών είναι μια επιτακτική ανάγκη, καθώς η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει πλέον σύνορα. Και τα δύο σχέδια νόμου που συζητούνται σήμερα περιλαμβάνουν επιδιώξεις που σχετίζονται με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που αποδεικνύει τη χρησιμότητά τους στην πράξη. Και για το τυπικό αναφέρω πως υπερψηφίζουμε το σχέδιο νόμου.
Σας ευχαριστώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
youTube

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε επίσης...